O nás

Nabízíme zlepšení dostupnosti dermatovenerologické péče v regionu, provádíme screeningové vyšetření melanomu. Ošetřujeme pouze objednané pacienty, akutní stavy ošetříme po telefonické domluvě.

Mapka a rozsah ordinační doby jsou zveřejněny na těchto stránkách.
Objednávání je možné telefonátem na mobil v pracovní době nebo email: dermamb.objednani@seznam.cz

V naší ordinaci Vás ošetří: MUDr. Jana Marčeková a s. Petra Winterligová, s. Daniela Hailichová

 

 

 

Provádíme dermatoskopické vyšetření pigmentových lézí.

 Vzhledem k výrazně stoupající incidenci melanomu v naší populaci je toto vyšetření neobyčejně přínosné. Dermatoskopické vyšetření ( epiluminiscenční mikroskopie ) je neinvazivní vyšetřovací metoda, která se využívá k zpřesnění klinické diagnostiky a dif. dg. kožního melanomu. Tento mikroskop s čočkou a LE diodou nám umožňuje zobrazit pigmentové struktury a morfologické rysy epidermis, dermoepidermální junkce a horních partií dermis.
Cílem dermatoskopického vyšetření je včas identifikovat a k chirurgickému odstranění indikovat potencionálně maligní léze.

Hlavní a nejspolehlivější léčbou tohoto onemocnění je včasná diagnóza a včasné chirurgické odstranění nádoru.

 Rizikoví pacienti, kteří by měli toto vyšetření podstoupit event. být dispenzarizováni:
1.pacienti s dysplastickými névy a pacienti s mnohočetnými pigmentovými névy
2.pacienti s pozitivní rodinnou anamnézou(tj. výskyt melanomu v příbuzenstvu /
3.pacienti s fototypem I.-II.
4.pacienti, kteří pobývali delší dobu v místech s vysokou intenzitou slunečního záření
5. pacienti s congenitálními pigmentovými névy a akrálními névy
 

Některé výkony nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění podle zákona č. 48/1997 sb. o veřejném zdravotním pojištění a podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 sb., kterou se vydává Seznam zdravitních výkonu s bodovými hodnotami:

ošetření fibromků 200 Kč dle četnosti

ošetření keratomů a seborhoických verruk 200 Kč dle četnosti

vypsání fomulářů pro pojistnou událost na žádost pacienta
500 Kč

screeningové vyšetření pigmentových névů dermatoskopem
/ neplatí pro pojišťovnu 209 /
1x ročně 500 Kč

/některé pojišťovny toto vyšetření proplácí pacientovi po
předložení dokladu o absolvování vyšetření a zaplacení
poj. 111 - 500 Kč, poj. 201 - 400 Kč /

nepojištění pacienti - úhrada bude účtována dle aktuálně platného Seznamu zdravotnických výkonů s bodovými hodnotami